Ngaran Kekembangan dina Basa Sunda

Daftar kata-kata khusus dari kata umum “bunga” (kembang) serta beberapa ungkapan (babasan) bahasa Sunda yang menggunakan perbandingan nama-nama bunga; menunjukkan kekayaan khazanah kosa kata bahasa Sunda serta kearifan lokal ekologis masyarakatnya.

“Wilujeng wengi! Budak bogaeun pé-ér. Ari kembang jambé téh naon, Kang? Nuhun!” Sora penyiar salah sahiji stasiun radio di Bandung macakeun pesen singget ti saurang ibu. Hanjakal, éta penyiar téh henteu gura-giru ngajawab, anggur minangsaraya ka kaum dangu séjénna. Horéng penyiarna gé teu apaleun; naon ari kembang jambé téh? Ongkoh siaranana maké basa Sunda, ceng téh.

Didéngé-dengé satuluyna, bet taya saurang ogé kaum dangu nu ngajawab merenah. Boh nu nelepon boh nu nga-és-ém-és, sarua pada ngalacapruk. Duka mémang ngahaja ngahareureuyan si ibu nu nanya, teuing sarua teu arapaleunana.

Ah, tapi buktina gé ketang, teu kabéh urang Sunda arapal kana ngaran kekembangan. Lain pédah urang dayeuh, urang kampung ogé sarua. Harianeun barudak mah. Kaharti ongkoh, da geuning kiwari mah kekembangan atawa tatangkalan nu harirup di tatar Sundana ogé beuki arang. Harianeun atuh di dayeuh Bandung. Najan enya kungsi disebut kota kembang, tapi ninggang di sabangsa kembang jambé atawa jéngkol mah hésé manggihanana. Jeung anéhna deuih, ongkoh di kota mah arang, tapi hayoh wé diwewel-wewelkeun ka budak sakola. Kocap jadi pé-ér sagala rupa. Nu kitu téh kurikulum teu parok jeung kaayaan lokal téa, meureun.

Ari ras ka jaman keur sakola kénéh di és-dé, kungsi tah uing gé dibéré pé-ér nu kitu. Kudu nyieun daptar kosakata ngaran kekembangan, malah kumplit jeung ngaran anak sasatoan. Atuh wayahna kudu ngayakeun wawancara; nananyakeun ka unggal kolot nu panggih. Heueuh da piraku ari isukna uing kudu nantung di hareup kelas mah. Baé ah ngabohong saeutik mah. Anggap bé impropisasi. Cikikik!

kembang awi = eumbreuk kembang jotang = puntung
kembang bako = bosongot kembang kadu = olohok
kembang bawang = ulated kembang kalapa = suligar
kembang bolang = ancal kembang kaso = curiwis
kembang boléd = téla kembang kawung = pengis
kembang cabé = bolotot kembang konéng = badul
kembang cau = jantung kembang kulur = pelepes
kembang céngék = péncéngés kembang laja = jamotrot
kembang cikur = jelengut kembang leunca = pengit
kembang eurih = ancul kembang limus = seleksek
kembang gedang = ingwang kembang lopang = cacas
kembang genjér = gélényé kembang muncang = rinduy
kembang hoé = bubuay kembang paré = ringsang
kembang honjé = comrang kembang peuteuy = pendul
kembang jaat = jalinger kembang salak = sedek/gejod
kembang jambé = mayang kembang sampeu = dingdét
kembang jambu aér = lenyap kembang taleus = ancal
kembang jambu batu = karuk kembang tangkil = uceng
kembang jarak = uing kembang térong = moncorong
kembang jéngkol = merekenyenyen kembang tiwu = badaus
kembang jeruk = angkruk/angkés kembang waluh = aléwoh

Tuh geuningan! Di Sunda mah kembang tina hiji tangkal ogé nepika boga ngaran sorangan. Padahal mah nya, mun ninggang di “angeun jantung” téa mah, geus wé sebut, “angeun kembang cau”, kituh!

Ah tapi kétang, ieu téh salah sahiji bukti jembarna basa Sunda. Nepika sok aya tatarucingan: “Ema keur masak naon? Dokter keur mariksa naon? Jawabana hiji: “Jantung”. Éh, asa teu nyambung. Baé ah! Kagok asong, rék tatarucingan nu siga bieu; pertanyaan dua tapi jawabana hiji.

“Kunaon manéh disunatan, Jang? Bapa ka mana?” Bisi can apal, jawabana téh: “ka-pan-ja-lu”. Ulin geura ka Ciamis!

Heup ah! Balik deui kana ngaran kekembangan! Keur urang Sunda, rupa atawa kaayaan hiji kembang téh mindeng dipaké babadingan keur nuduhkeun pasipatan atawa kaayaan barang atawa jalma. Lebah kembang kadu, upamana, mindeng dipaké babandingan ka jalma anu melong sapada harita lantaran nemu kakagét, nya “olohok” atawa “molohok” téa kasebutna; rupa kembang laja dipaké babandingan keur paroman jalma nu boga kakeuheul atawa kaambek, “jamotrot” perenahna; jeung kitu satauluyna. Hal saperti kieu téh keur urang Sunda mah geus jadi babasan (idiom). Pan geuning teu saeutik babasan-babasan Sunda nu maké kecap “ngembang”. Geura urang tataan ti antarana.

ngembang awi = ngeumbreuk, teu laku
ngembang bako = bosongot
ngembang bolang = ancal-ancalan
ngembang boléd = tétéla
ngembang cau = jantungeun
ngembang céngék = méncéngés, nenggang ti nu séjén, geulis
ngembang genjér = gélényé
ngembang jaat = jalinger
ngembang jambé = kumayangyang
ngembang jambu = lumenyap
ngembang jarak = uing
ngembang jéngkol = merekenyenyen
ngembang kadu = olohok, molohok
ngembang kaso = ciriwis, cilimit
ngembang laja = jamotrot
ngembang lopang = nyacas
ngembang paré = baringsang
ngembang tiwu = badaus
ngembang waluh = aléwoh

Cag ah! Tunduh ongkoh.***

5 thoughts on “Ngaran Kekembangan dina Basa Sunda

 1. dery mengatakan:

  makasih yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!

 2. oming mengatakan:

  alhamdulillah yyyyyyyyyyyyy!

 3. berliana mengatakan:

  kalo teu daek nyarita kembang apa ya

 4. Anonymous mengatakan:

  Ini bener arti arti nya

 5. Janne mengatakan:

  Alus pisan

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>